Elevrådet

På Sjælsøskolen har vi 2 elevråd, et på mellemtrinnet og et i udskolingen med to repræsentanter fra hver klasse. Der er nyvalg hvert skoleår. Elevrådet konstituerer sig selv med en formand og næstformand. Formanden for udskolingen er repræsentant i skolebestyrelsen.

Der er tilknyttet en kontaktlærer til de to elevråd, som er med til at understøtte elevrådets arbejde.

Hvem er vi?

Vi er en forsamling af engagerede unge mennesker, som gerne vil bidrage til at gøre skolen til et bedre og mere sikkert sted. Der er to elevrådsrepræsentanter fra hver klasse. Og for at holde styr på det hele, så holder vi møder 1-2 gange om måneden.

Hvad laver vì?

Primært snakker vi om skolens hverdag, aktiviteter, udfordringer og forandringer. Formanden for udskolingens elevråd er repræsenteret ved bestyrelsesmøder.

Hvilke opgaver har vi?

Elevrådet siger det, som eleverne tænker, så vi er en slags forbindelsesled, der hjælper eleverne på skolen. Vi repræsenterer eleverne, så det ikke kun er personalet og bestyrelsens mening, der bliver hørt, men også elevernes.

Læs mere om