UDSKOLING

Velkommen til udskolingen i blok 3

Udskolingen (7. - 9. klasse) er elevernes sidste etape på Sjælsøskolen, hvor der bliver arbejdet målrettet frem mod 9. klasseprøverne og på at selvstændiggøre og forberede eleverne bedst muligt til en foranderlig fremtid og på deres videre uddannelsesforløb.

Undervisningen vil i endnu højere grad lægge op til en projektorienteret arbejdsform, som ud over det fagfaglige og tværfaglige også vægter samarbejde, ansvarlighed og fordybelse.

Skoledagen er inddelt i nogle længere moduler, sådan at der er mulighed for, at eleverne kan fordybe sig i nogle længere læringsforløb uden afbrydelser. Lærerne placerer, i dialog med eleverne, nogle mindre pauser, når det passer ind i de forskellige læringsforløb.

Eleverne vil opleve at få lidt større frihedsgrader i blok 3, samtidig med, at der bliver stillet større forventninger til selvstændighed og medansvar for egen læring. Der foregår stadig et tæt skole-hjem-samarbejde, men der vil være en stor del af dialogen og aftaler, som foregår imellem elev og lærer.