INDSKOLINGEN

Velkommen til indskolingen i blok 1

I blok 1 går man fra børnehaveklasse til og med 3. klasse, og SFO’en er en integreret del af indskolingen.

Det betyder, at vi bruger de samme lokaler til både undervisning og fritidsaktiviteter, hvilket gør, at både pædagogerne og lærerne helt naturligt er i kontakt med hinanden flere gange dagligt og dermed kan have en løbende dialog omkring eleverne.

Kendetegnet for vores indskoling er da også, at lærerne og pædagogerne har et tæt samarbejde omkring eleverne og deres læring, idet pædagogerne også er med i undervisningen hver dag.

Vi er ca. 15 lærere og 10 pædagoger/medhjælpere i indskolingen der alle arbejder for at give eleverne på Sjælsøskolen den bedste start i deres skoleliv.